Fryderyk Adolf Dietrich

 

(1816–1860), grafik.
Urodził się 24 grudnia 1816 r. w Amsterdamie. Jego ojciec Fryderyk Krzysztof był Niemcem, z zawodu sztycharzem i urzędnikiem. Matka, Christianna, pochodziła z rodziny Strickerów. Fryderyk Adolf przybył z rodzicami do Warszawy jako dwuletnie dziecko, gdy jego ojciec otrzymał zamówienie na wykonanie tablic do Monumenta Regnum Poloniae Cracoviensia. Uczęszczał do szkoły wojewódzkiej, następnie studiował na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warszawskiego. Po kilkuletniej praktyce został współpracownikiem ojca w sztycharni. Gdy ojciec przeniósł się do Łodzi, Fryderyk Adolf przekształcił sztycharnię w drukarnię grafiki użytkowej. Na pewien czas udało mu się wyjechać do Berlina i Drezna, jednak gruźlica zmusiła go do powrotu. Na łożu śmierci wziął ślub z Franciszką Romańską. Zmarł 20 marca 1860 r. w Warszawie. Został pochowany na cmentarzu Powązkowskim.

[Na podstawie: Stanisław Szenic, Cmentarz Powązkowski 1851–1890. Zmarli i ich rodziny, Warszawa 1982]