Georg Völck

 

(1811–1882), architekt.
Urodził się w Monachium. Ukończył studia w tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych i działał przez jakiś czas w południowych Niemczech. Na zaproszenie Chrystiana Piotra Aignera przyjechał do Warszawy w 1844 r. i osiadł tu na stałe. Pracował w Warszawskim Zarządzie Inżynierii Wojskowej, projektując budowle i zajmując się ich wznoszeniem. Pracował m.in. nad przebudową pawilonów Wojskowego Szpitala Ujazdowskiego. Realizował też zlecenia prywatne, jak: étabilissement w ogrodzie Rudolfa Ohma przy zbiegu ulic Wolskiej i Młynarskiej, dom barona Stanisława Lessera przy ul. Miodowej 21, zaprojektowany w rzadkim „Maximilianstilu” (propagowanym przez króla Bawarii Maximiliana II). Do dnia dzisiejszego zachowały się monumentalne grobowce jego projektu na warszawskich cmentarzach – Ewangelicko-Augsburskim, Żydowskim i na Powązkach. Prowadził także prywatną praktykę architektoniczną, uchodził w warszawskim środowisku artystycznym za zdolnego rysownika akwarelistę.

[Na podstawie opracowania dr. Tomasza Grygiela]