Krystian Bogumił Straus

 

(1753–1814), krawiec, szatny królewski.
Urodził się 1 kwietnia w Pegau koło Lipska, jako syn Jana Gotlieba, krawca, i Johanny Rosiny z Bauchów. Na początku lat 80. przybył do Warszawy, gdzie mieszkał jego wuj Jan Gottfried, i w niedługim czasie objął stanowisko szatnego króla Stanisława Augusta. Stał się założycielem polskiej linii rodziny Strausów. Dorobiwszy się niemałej fortuny, kupił posesję przy ul. Świętokrzyskiej 1334 (obecnie u wylotu Jasnej) i postawił dwupiętrową kamienicę. Sejm Czteroletni 11 listopada 1790 r. nadał mu tytuł szlachecki z herbem Struś. Ożenił się z Karoliną z Winklerów, pochodzącą z Królewca, która urodziła mu trzech synów. Zmarł 10 stycznia 1814 r. w Warszawie.

[Na podstawie: Eugeniusz Szulc, Cmentarz Ewangelicko-Augsburski w Warszawie. Zmarli i ich rodziny, Warszawa 1989]