GARBARNIA TEMLER I SZWEDE

 

 Ul. Okopowa 78

 

 
Przy ulicy Okopowej znajdują się zabudowania ostatniej dużej warszawskiej garbarni, należącej przed II wojną św. do spółki „Temler i Szwede”. Zespół budynków jest zagrożony likwidacją – inicjatywie objęcia go ochroną konserwatorską sprzeciwił się Urząd Miasta stołecznego Warszawy.
Garbarnia spółki Karola LudwikaAleksandra Ferdynanda Temlerów oraz Ludwika Szwede powstała ok. 1860 r. Garbowano tu skóry pochodzące z całego świata. Dzięki doskonałej jakości produktów, nagradzanych na międzynarodowych wystawach, i znaczącym popycie na produkty garbarskie na chłonnym rosyjskim rynku garbarnia stale się rozwijała aż do I wojny światowej. W 1879 r. firma została przekształcona w spółkę akcyjną, była wówczas najpotężniejszą garbarnią w Królestwie Polskim. W okresie XX-lecia międzywojennego nie odgrywała już roli wiodącej. Częściowo zniszczona w 1944 r., uruchomiona po II wojnie światowej, została upaństwowiona, a w jej miejscu powstała Fabryka Obuwia „Syrena”.