PAŁAC CZAPSKICH (KRASIŃSKICH, RACZYŃSKICH)

 

 Ul. Krakowskie Przedmieście 5

 

 
Wybudowany ok. 1680-1690 r., prawdopodobnie przez Tylmana z Gameren. Pod koniec XVIII w. wnętrza pałacu zostały przekształcone w stylu klasycystycznym przez Jana Chrystiana Kamsetzera. Ten sam architekt wybudował ok. 1786 r. stojące prostopadle do pałacu klasycystyczne oficyny (rozbudowane w XIX w.) wraz z przyulicznymi kordegardami oraz bramę. W XIX w. w pałacu mieszkało kilku znanych artystów, m.in. malarz Zygmunt Vogel, który w latach 1808-1826 miał tu swoją pracownię. W drugiej połowie XIX w. w pałacu działała Biblioteka Ordynacji Krasińskich. We wrześniu 1939 r. budynek spłonął wraz z ogromną kolekcją malarstwa, oficyny zostały podpalone przez Niemców podczas powstania warszawskiego. Całość została odbudowana po wojnie według projektu Stanisława Brukalskiego – pałac w szacie barokowej, a oficyny w stylu klasycystycznym. Niedawno pałac, w którym mieści się Akademia Sztuk Pięknych, został gruntownie odrestaurowany.