SZKOŁA "CHYLICZANKA"

 

Chyliczki, ul. Chyliczkowska 20.

 

W podwarszawskiej wsi Chyliczki (gmina Piaseczno) stoją przeszło stuletnie zabudowania jednej z najstarszych szkół rolniczych w Polsce. Założyła ją w 1891 roku - pod nazwą „Zakładu Gospodarczego w Chyliczkach” - hrabianka Cecylia Plater-Zyberkówna – pedagog, działaczka katolicka i publicystka.

Zyberkówna zamierzała kształcić ubogie włościanki w zakresie praktycznej wiedzy dotyczącej prowadzenia gospodarstwa wiejskiego. Szkoła posiadała działy uczące: hodowli, ogrodnictwa, mleczarstwa, kucharstwa, piekarnictwa, przechowywania płodów rolnych i przetwórstwa. Aby zapewnić szkole wysoki i nowoczesny poziom nauczania hrabianka odwiedzała szkoły o profilu rolnym w wielu europejskich krajach, skąd sprowadzała nowoczesne urządzenia gospodarcze, wydajne rasy bydła i drobiu. Wysoki poziom nauczania i ranga szkoły przyciągały dziewczęta z rodzin ziemiańskich i mieszczańskich, z czasem zaś liczba uczennic z kręgów włościańskich zmalała. Swój cel widziała Zyberkówna nie tylko w kształceniu umiejętności zawodowych, tak potrzebnych w kraju rolniczym, ale przede wszystkim w realizacji idei odrodzenia polskiego społeczeństwa, którego filarem miały być odpowiednio wykształcone i uformowane etycznie, "odrodzone", kobiety.

Początkowo szkoła mieściła się w podłużnym parterowym budynku, który mieścił kuchnię, piekarnię, pralnię, jadalnię i małą kaplicę. W drewnianym domku znajdował się internat. W 1902 roku otwarto nowy, neoklasycystyczny, reprezentacyjny gmach szkoły, który mieścił sale wykładowe oraz internat. Przez mury chyliczkowskiej szkoły – do wybuchu II wojny światowej – przewinęło się około 1800 uczennic. Po śmierci hrabianki w 1920 roku szkoła przeszła na własność Towarzystwa Oświatowego jej imienia. W 1930 roku placówka przyjęła nazwę "Szkoły Żeńskiej Gospodarstwa Wiejskiego", a następnie "Liceum Gospodarstwa Wiejskiego w Chyliczkach". Ranga placówki była wówczas wysoka, przyjeżdżały się tu kształcić dziewczęta z Anglii, Niemiec i Francji oraz Ameryki.

 

W okresie okupacji działalność placówki została przerwana, a w gmachu szkoły zainstalował się lokalny sztab niemieckiego wojska i żandarmerii. Po wycofaniu wojsk niemieckich, we wrześniu 1945 roku, nastąpiła reaktywacja szkoły. Szkoła została znacjonalizowana i przekształcona w "Państwowe Liceum Rolniczo-Gospodarcze w Chyliczkach”, a w 1957 roku uległa zmianie w "Państwowe Technikum Rolniczo-Drobiarskie w Piasecznie”.
Podczas uroczystych obchodów 100-lecia szkoły, w grudniu 1991 roku, przywrócono szkole dawny patronat i zmieniono jej nazwę na: "Zespół Szkół Rolniczych im. Cecylii Plater-Zyberkówny w Piasecznie".

 

Neoklasycystyczny gmach szkoły z 1902 r.

 

Parterowy budynek pierwszej szkoły w Chyliczkach z ok. 1891 r.

 

Gospodarstwo w Chyliczkach.