Józef August Wolff

 

(1862–1918), księgarz, wydawca.
Syn Augusta Roberta (1833–1910), założyciela spółki „Gebethner i Wolff”, księgarza i wydawcy, oraz Julii Augusty z Gallów. Był gruntownie wykształcony – studiował najpierw na Uniwersytecie Warszawskim, później w Lipsku, gdzie się doktoryzował, w końcu na Sorbonie. Po powrocie do kraju pracował w firmie „Gebethner i Wolff”, po śmierci ojca został szefem spółki i doprowadził ją do rozkwitu. Okazał się świetnym organizatorem, pełnym pomysłów, zapału i pracowitości. Jego ambicją było wydanie dzieł wszystkich wybitnych pisarzy polskich. W latach 1886–1918 redagował i wydawał „Tygodnik Ilustrowany”, gdzie starał się promować młodych pisarzy i grafików. W latach 1911–1918 był prezesem Związku Księgarzy Polskich. Ożenił się z Anną Wiktorią z Siekluckich (zm. 1960), autorką nowel i opowiadań, działaczką społeczną. W swoim mieszkaniu (początkowo przy ul. Krakowskie Przedmieście 30, a od 1905 r. przy ul. Zgody 12) razem z żoną prowadził salon literacki, którego gośćmi bywali znani pisarze, muzycy, śpiewacy. Spoczął na cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim.

[Na podstawie: Eugeniusz Szulc, Cmentarz Ewangelicko-Augsburski w Warszawie, Warszawa 1989]