Zimmermann August Ferdynand

 

(ok. 1801-1859), artysta muzyk.
 

Urodził się ok. 1801 r. w Zwikau w Saksonii. Był synem Jana Wilhelma, muzyka, i Joanny Krystyny z Seifertów. August Zimmermann był pierwszym flecistą orkiestry pułku Grenadierów Gwardii Wojsk Polskich, a potem członkiem zespołu orkiestry Teatru Wielkiego. Uważany był za utalentowanego artystę, a obok zawodu flecisty, wykonywał także zawód śpiewaka. Łączyły go bliskie relacje z Józefem Elsnerem, który był świadkiem na ślubie Zimmermanna z Henriettą Zerke i zadedykował mu także jeden ze swoich utworów. Zimmermannowie mieli czworo dzieci. Zmarł 20 marca 1859 r. w Warszawie.
 

[Na podstawie: Eugeniusz Szulc, Cmentarz ewangelicko-augsburski w Warszawie, Warszawa 1989.]