Schuch

 

Ród Schuchów pochodzi z Saksonii. Jego protoplasta, Jan Chrystian Schuch (1752–1813), architekt, ogrodnik i planista, syn nadwornego ogrodnika dworu drezdeńskiego, przybył do Polski w 1775 r. Pracował dla księżnej Izabeli z Czartoryskich Lubomirskiej przy zakładaniu parku krajobrazowego w Mokotowie. Na zlecenie króla Stanisława Augusta wykonał projekt przekształcenia Łazienek Królewskich w park w stylu angielskim. Jest patronem alei w centrum Warszawy.

 

Zawód architekta był wykonywany w rodzinie Schuchów także w kolejnych pokoleniach. Syn Jana Chrystiana, Adolf Grzegorz Franciszek (1792–1880), zaprojektował kilka warszawskich kamienic, Hotel Krakowski, młyn parowy na Solcu i zachowaną do dziś kaplicę Halpertów na cmentarzu ewangelicko-augsburskim. Jego dziełem były też przebudowy: szpitala ewangelickiego przy ul. Karmelickiej oraz pałacu Mniszchów przy ul. Senatorskiej na Resursę Kupiecką. W powstaniu listopadowym służył w Gwardii Narodowej w stopniu porucznika artylerii. Wtedy też został wybrany na wiceprezydenta Warszawy.
 
Projektantem był również Tadeusz Florian Schuch (1912–1975), praprawnuk Jana Chrystiana, syn Jana Schucha, inżynier, m.in. zaangażowany w latach 30. w budowę dworców: Wschodniego i Zachodniego w Warszawie, projektant i kierownik zespołu drogowego działającego od 1945 r. Biura Odbudowy Stolicy, współautor wstępnego projektu warszawskiego metra na trasie Młociny – Służewiec i konkursowych projektów skrzyżowania ul. Marszałkowskiej i Alei Jerozolimskich oraz turystycznego zagospodarowania lewego brzegu Wisły. Dziś rodzinną tradycję podtrzymuje Andrzej Schuch, prof. Wyższej Szkoły Architektury w Paryżu.
 
Schuchowie mieli także dokonania na innych polach: Adolf Wiktor Schuch (1859–1908) sprawował funkcję zastępcy naczelnego inżyniera m. Warszawy Williama Lindleya i był kierownikiem Stacji Filtrów; Stanisław Grzegorz Schuch (1892–1982) był wybitnym hipologiem, miał duże zasługi w odtworzeniu hodowli koni w Polsce po I i II wojnie światowej. Stefania Jadwiga z Hamanów Schuchowa (1890–1972) była pisarką, pedagogiem, autorką wielu audycji radiowych dla najmłodszych. Jan Schuch (1884–1941) walczył w 1920 r. w obronie stolicy, później był zastępcą komendanta Policji Państwowej m.st. Warszawy. W 1936 r. został komendantem Szkoły Policji w Mostach Wielkich k. Lwowa; po 17 września 1939 r. aresztowany przez Sowietów, zmarł w więzieniu w Dniepropietrowsku.
Potomkowie Jana Chrystiana Schucha do dziś żyją w Warszawie. Mieszkają tu wnukowie Stanisława Grzegorza Schucha: Michał i Łukasz oraz Paweł Nikiel – wnuk Jana Schucha – z rodziną. (KW)