Tomasz Michał Dangel

 

(1742–1808), fabrykant powozów.
 

Urodził się w Pasewalk (Meklemburgia-Pomorze Przednie) w pruskiej rodzinie mieszczańskiej. Poślubił Annę Zofię Krause, córkę warszawskiego fabrykanta powozów. Zawodu nauczył się, podróżując po Europie. Około roku 1768 przybył do Warszawy i założył niewielki warsztat przy ul. Rymarskiej. W niedługim czasie rozwinął go w wielką manufakturę i przeniósł na ul. Elektoralną 750/751. Zakład Dangla zaliczał się do największych i najsławniejszych w Europie. Jego oferta obejmowała około stu modeli powozów w różnych cenach. Sejm Czteroletni 11 listopada 1790 r. nadał właścicielowi szlachectwo i herb. W czasie powstania kościuszkowskiego Tomasz Dangel wszedł w skład sześcioosobowego Departamentu Koni i Zaprzęgów, stanowiącego część Komisariatu Generalnego Wojennego. W 1798 r. otrzymał dziedziczne szlachectwo pruskie z baronią. Dorobił się znacznego majątku, miał kilka domów w Warszawie oraz majątki: Raszyn i Falenty pod Warszawą. Zmarł 21 lutego 1808 r. w Warszawie, został pochowany na cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim.

[Na podstawie: biogram autorstwa Wiktora Kornatowskiego, Polski Słownik Biograficzny; Eugeniusz Szulc, Cmentarz Ewangelicko-Augsburski w Warszawie. Zmarli i ich rodziny, Warszawa 1989]